fbpx

Behandling av Ortorexi

Integrerad fysiologi och psykologi

Det är Ylabs uppfattning att Ortorexia Atletika kan både ha psykologisk och/eller fysiologisk orsaksgrund. Det utvecklade ohälsotillståndet innefattar såväl fysiologiska som psykologiska avvikelser från normen. Kunskap inom integrerad fysiologi och psykologi är önskvärt hos behandlare. Akademisk nivå är en självklarhet.

Personal

Behandling av ortorexi och ästörningYlabs metod EED 12 är en multidisciplinär och integrerad metod med krav på personalens tvärvetenskapliga kompetens inom fysiologi och psykologi. Metoden baseras på värdegrunden helhet och vetenskap med stark integrering av teori och praktik.  Behandlingens implementering präglas av en stark målstyrning med mätbara resultat och ett coachande tillvägagångssätt. Läkare, psykologer, sjukgymnaster, hälsovetare, nutritionister, fysiologer, biomekaniker är några av de professioner som ingår i teamen.  Samtliga anställda är före detta elitidrottare.

 

Initial mätning

Fettmätning med bodpodBehandlingen inleds med screening under benämningen wellnessanalys. Tillvägagångssättet är öppen intervju, semistrukturerad intervju, strukturerade enkäter samt fysiska mätningar och observationer. Kartläggning av sociala förutsättningar, fysisk och psykisk status är det övergripande målet med den initiala mätningen. Wellnessanalysen, med mätning, analys och feed back, tar cirka fyra timmar.

EED 12 Programmet

Behandling och terapi för ortorexi och ätstörning på YlabI behandlingen ingår utbildning, beteendeträning, individuell samtalsterapi, kost- och träningsreglering. I tillägg till personliga besök har patienten en egen on line sida och kontakt med sina behandlare via Ylabs interaktiva IT-plattform Wellcare On-Line. Behandlingstiden är i genomsnitt ett till två år. För behandlingsändamålet har Ylab specifik mätutrustning och specialinredd lokal med utrustning för rehab och hälsorelaterad träning.

Samarbete med läkare och vårdcentral

Ylab samarbetar med husläkare för att patienten ska ha en etablerad läkarkontakt när man avslutar sin behandling på Ylab. Provtagning görs på vårdcentralen och husläkare hålls underrättat om status och förlopp.