fbpx

Olika Ortorexibegrepp

Orthorexia Nervosa

Orthorexia Nervosa är ett begrepp som myntades av den amerikanske läkaren Steven Bratman under 1990-talet. Han definierar fenomenet som en “ohälsosam fixering vid hälsosam kost i syfte att undgå sjukdom”. Det innefattar inte träning, viktminskning eller syftet att nå ett kroppsideal utan avser endast renlevnad. Det anses inte vara en ätstörning.

Ortorexia Atletika

Ortorexia Atletika är ett begrepp som myntats av Yvonne Lin och Anatoli Grigorenko. Fenomenet innebär en “ohälsosam fixering vid nyttiga livsmedel i kombination med tvångsmässig fysisk aktivitet och träning”. Den initiala strävan efter en välformad och sund kropp och aktiv livsstil har när det blivit sjukligt, övergått till rädsla för att bli tjock och otränad, rädsla för att drabbas av sjukdom och/eller rädsla för att uppfattas som odisciplinerad och slö. Vad som dominerar kan variera från person till person.

>>Här kan du testa om du är i riskzonen

Behandlingsmetoden EED 12

EED 12, Eat & Exercise Disorder 12-stegsprogram, har utarbetats av Ylab.  Sedan starten 2001 har tusentals mätningar och analyser genomförts. Majoriteten av alla de som genomgått behandling har haft Ortorexia Atletika. Metoden omfattar en initial wellnessanalys med intervju, enkäter och fysiska mätningar.  Behandlingen innefattar kostreglering, beteendeterapi, individuell samtalsterapi, utbildning och träningsreglering. Omfattning och tid varierar beroende på fysisk och psykisk status.

Bok om ortorexi

Boken Ortorexi – fixering vid mat och träning, skriven av Ylabs grundare Yvonne Lin och Anatoli Grigorenko, utkom 2014. Den skrevs på uppdrag av SISU, Sveriges Riksidrottsförbunds bokförlag. Boken skrevs i första hand för tränare i utbildningssyfte även om den sålts långt utanför dessa gränser.