Ortorexi & Ortorexia Atletika

Välkommen till vår informationssida om Orthorexia Nervosa och Orthorexia Athletica.

Obalans mellan mat och träning kan drabba vem som helst. Unga som vuxna, män som kvinnor, idrottare som motionärer och även högutbildade inom kost, träning, medicin och psykologi. Ortorexi har ingen social avgränsning.

Den här sidan är en informationsportal utarbetad av Ylab som har arbetat med bland annat Ortorexi sedan 2001. Ylab är en specialistklinik för ätstörningar med träning som kompensatoriskt beteende och introducerade begreppet Ortorexia Atletika. Vi hoppas att vi kan vara till stöd och hjälp för dig som är drabbad, anhörig eller arbetar inom vården.

Vad är ortorexi på 18 minuter?

Yvonne berättar om Ortorexi i en intervju på Utbildningsradion. En 18 minuter lång sammanfattning om Ortorexins orsaker, hur sjukdomen utvecklas och hur man blir frisk. Se intervjun här, på Utbildninsradions webbplats.Enbokenforfattare

”Hade jag inte fått kontakt med Ylab när livet tappat gnistan och allt var upp och ner hade jag aldrig stått där jag står idag.

Är det några sår som tiden inte läker av sig själv så är det psykisk ohälsa. Den måste tas på allvar och åtgärdas vid minsta behov. Jag vill bara påminna dig om att ta hand om dig. Och skulle det vara en svår sak att göra så finns det hjälp att få, det kan jag försäkra dig om.”

Albin

Ortorexi och Ortorexia Atletika, fixering vid nyttig mat och överdriven träning