Ortorexi & Ortorexia Atletika

Välkommen till vår informationssida om Orthorexia Nervosa och Orthorexia Athletica.

Obalans mellan mat och träning kan drabba vem som helst. Unga som vuxna, män som kvinnor, idrottare som motionärer och även högutbildade inom kost, träning, medicin och psykologi. Ortorexi har ingen social avgränsning.

Den här sidan är en informationsportal utarbetad av Ylab som har arbetat med Ortorexi sedan 2001. Ylab är en specialistklinik för ätstörningar med träning som kompensatoriskt beteende. Vi hoppas att vi kan vara till stöd och hjälp för dig som är drabbad, anhörig eller arbetar inom vården.

Om Ylab ni kan läsa på ylab.com

Ortorexi och Ortorexia Atletika, fixering vid nyttig mat och överdriven träning