fbpx

Träning, Clean Eat och Ortorexi

I en artikel i BBC diskuteras Clean Eat, ett koncept där förespråkarna för Clean Eat menar att en vegetarisk kost gör dig smalare, i form, mer attraktiv och ger dig en ökad livslängd.

Clean Eat i jämförelse med Ortorexi

Steven Bratman, Yvonne Lin

Clean Eat skiljer sig  från Ortorexi per definition av grundaren Steven Bratman som definierar begreppet Ortorexi som:
”Obsessive focus on “healthy” eating, as defined by a dietary theory or set of beliefs whose specific details may vary; marked by exaggerated emotional distress in relationship to food choices perceived as unhealthy; weight loss may ensue as a result of dietary choices, but
this is not the primary goal”.


Ylab menar i sin tur att Ortorexi karakteriseras av en fixering vid nyttiga livsmedel i kombination med tvångsmässig träning samt att detta sker i syfte att få en snygg kropp, förhindra sjukdom eller leva upp till en socialt önskvärd image. Ylab lanserade begreppet Ortorexia Atletika för att särskilja detta tillstånd från Ortorexi Nervosa som Bratman menar inte har någon anknytning till kroppsideal eller träning. 

“Fixering nyttiga livsmedel i kombination med överdriven träning”

I boken Ortorexi definierar Lin och Grigorenko Ortorexi som “fixering nyttiga livsmedel i kombination med överdriven träning”. Bratman, liksom Kunskapscentrum för Ätstörningar (KÄTS) hävdar att Ortorexi inte är en ätstörning och att det är ett svenskt mediapåhitt att inkludera träning. Upprinnelsen var en doktorsavhandling av Linn Hårdman (som förvisso inte hade undersökt andra länder än Sverige i sin avhandling) där semantik stod i fokus.

Nu kan man konstatera att ”hälsosam kost” i samband med träning (som faktiskt förekommer i USA och Europa) även börjas tas upp i samband med konceptet Clean Eat. Man menar i BBC aritkeln att det handlar om tvångsmässigt ätande och en diet som ska göra personen smalare, attraktivare och minska risken för för tidig död. Detta i likhet med vad ortorexia atletika står för. Bratman menar än en gång att Ortorexi  inte handlar om kroppsideal medan andra forskare i Europa hävdar motsatsen och att kroppsideal är en väsentlig drivkraft hos Ortorektiker oavsett nervosa eller atletika.

Lämna ett svar

%d bloggare gillar detta: